Heinrich Böll - Anekdote om de arbeidsmoraal te ondergraven.


Deze T-shirts vormden ''De Vuile Was'', die tijdens het Festival Hongerige Wolf in 2017 opgehangen was door Het Tyl Uylenspieghel Gilde.

Het is een antwoord op de eenzijdige mantra in dit landje, die steeds meer de vorm van hersenspoelen aanneemt. De kern van de gebedsformule is de voortdurende herhaling van woorden als ''de economie'', ''de werkgelegenheid'', ''de cijfers van het CBS'', ''de export'', ''de groei van ...'', ''volgens de Nederlandse Bank ....'', ......

Voortdurend worden deze beweringen naar voren gebracht door bestuurders, politici, deskundigen en andere financieel belanghebbenden. Hieruit volgt dan volgens deze heren de noodzaak tot ''onvermijdelijk beleid'', tot ''moeilijke keuzes'', tot ''harde beslissingen'' ...
En die cocktail wordt dan weer kritiekloos herhaald op tv, op radio, in kranten en op allerlei congressen, politieke tops, enz. Door mensen met een goed belegde boterham.