Waarom altijd:

Progressief   of   conservatief ?


en nooit


Progressief   of   regressief ?

Conservatief   of   consumptief ?

 

Domheid ?

Gemakzucht ?

Misleiding ?